Фирма МАТЕЯ 2020

Свържи се с фирма МАТЕЯ 2020

КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН и след получаване на лиценз, когато такъв е необходим.

гр. Габрово, ул. “ОРЛОВСКА” 87