Фирма МАТТ СТРОЙ 2021

Свържи се с фирма МАТТ СТРОЙ 2021

ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ; СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И ПРЕСНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ; МАГАЗИНИ; СЛАДКАРНИЦА; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, А КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО Е НЕОБХОДИМ ЛИЦЕНЗ, РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО.

гр. Монтана, ул. ул. ЮРИЙ ВЕНЕЛИН 58