Фирма МАТЯ

Свържи се с фирма МАТЯ

хотелиерство, ресторантьорство, производство, реализация и търговия с всякакъв вид промишлени и непромишлени стоки в страната и чужбина; транстпортна дейност на пътници и товари със собствен и нает транспорт; производство, преработка, съхранение, и реализация в страната и чужбина на всякакъв вид селскостопанска продукция от животински и растителен вид; вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност; внос и износ на промишлени и непромишлени стоки; рекламна, информационна, програмна, импресарска, консултанска дейност; предприемачество, представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; строителство, строително монтажни дейности и ремонтни дейности, услуги, както и всякаква друга дейност незабранена със закон

гр. Созопол, ул. Анаксимандър 14