Фирма МАУНТ КАУРИ

Свържи се с фирма МАУНТ КАУРИ

външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, внос и износ на хранителни продукти и други стоки, туристически услуги в страната и чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, строителство и проектиране, вътрешен и международен транспорт, недвижими имоти и агентство в страната и чужбина, производство и търговия със стоки и продукти, съвети и консултации в бизнес сектори, в областта на законоприлагането и правото, изкуства и занаяти, програмна и рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон

гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 15