Фирма МАЯ – СВ69

Свържи се с фирма МАЯ – СВ69

ПРОДАЖБА И ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО И АКСЕСОАРИ;МАРКЕТИНГ,ТЪРГОВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ,ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ,ВНОС И ИЗНОС,ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ОСНОВНА,ПОМОЩНА И СТРАНИЧНА /СЪОТВЕТНО ЛИЦЕНЗИРАНА/ ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. ДЕЙНОСТИТЕ,ЗА ЧИЕТО УПРАЖНЯВАНЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛНО ИЛИ ЛИЦЕНЗ,ЩЕ БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

Телефон: 0877 606167