Фирма МД БИЛД ВАРНА

Свържи се с фирма МД БИЛД ВАРНА

Вътрешна и външна търговия; Производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Комисионна, спедиционна, превозна и складова дейност; Складови сделки; Транспортни услуги – товарни и пътнически, случаен превоз за собствена сметка; Логистика и аутсорсинг; Хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и туроператорска дейност – в страната и чужбина; Търговско представителство и посредничество; Издателска, рекламна и информационна, програмна и импресарска дейност, мениджмънт; Покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и наемни отношения, управление на недвижими имоти; Строителни и монтажни работи и услуги; както и извършване на други услуги и търговска дейност, които не са забранени от действащото в страната законодателство, като за дейностите, за които българското законодателство предвижда извършването им след получаване на разрешение/лиценз, същите ще се извършват след надлежното му получаване.

гр. Варна, ул. бул. 8-ми приморски полк 160