Фирма МЕД ЕС 2021

Свържи се с фирма МЕД ЕС 2021

Консултантски услуги, вътрешна и външна търговска дейност, управление на недвижими имоти, посредничество и консултантска дейност при покупко-продажба, наемане и отдаване под наем и замяна на недвижими имоти, туристически и транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, консултантска, проучвателна, проектантска и строителна дейност, ремонт, реконструкции и технически услуги за всички видове сгради, съоръжения и обекти, вътрешно обзавеждане и дизайн, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

гр. София, ул. Бяло поле 3