Фирма Мед инвест 21

Свържи се с фирма Мед инвест 21

Производствена, консултантска, научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки и биотехнологии, както и на иновативни софтуерни решения за медицината, инженеринг, производство на консумативи и продукти за медицината чрез иновативни технологии, приложни медицински изследвания, производство на материали, търговско представителство и посредничество, комисионни, рекламни и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон.

гр. Перник, ул. ул. „Благой Гебрев“ 32в