Фирма МЕДИАСТРИЙМ

Свържи се с фирма МЕДИАСТРИЙМ

РАЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРЕН СОФТУЕР И ХАРДУЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА УЕБ СТРАНИЦИ; ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ; РАЗРАБОТКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АУДИОВИЗУАЛНА И ВИДЕО ПРОДУКЦИЯ; ИЗДАТЕЛСКА, РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗНИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ, КОГАТО СА ИЗИСКУЕМИ ПО ЗАКОН. ДРУЖЕСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ИЗВЪРШВА СЪЩО ВСЯКА ДРУГА РАЗРЕШЕНА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИОННИ ИЛИ ДРУГИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО СА В СИЛА.

гр. София, ул. СЛАВ КАРАСЛАВОВ 13