Фирма МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГРАНД ХОТЕЛ ВЕЛИНГРАД

Свържи се с фирма МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГРАНД ХОТЕЛ ВЕЛИНГРАД

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, КАТО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ, БАЛНЕОПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ