Фирма МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАРДИОХЕЛП

Свържи се с фирма МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАРДИОХЕЛП

Специализирана извънболнична помощ, както и всяка друга дейност, която не е забранена със Закона за лечебните заведения.