Фирма МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА МАРИНА – ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

Свържи се с фирма МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА МАРИНА – ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ