Фирма МЕДИК ИНВЕСТ БГ

Свържи се с фирма МЕДИК ИНВЕСТ БГ

Покупка на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем; извършване на строително-монтажни работи; Строителство; Консултантска дейност; Маркетинг, маркетингова дейност, реклама; Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина; импорт, експорт и реекспорт; търговия на едро и дребно; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; франчайз; превозна, информационна, импресарска, рекламна дейност или предоставяне на различни услуги; осъществяване на бартерни, компенсационни и други специфични сделки и операции; вътрешен и международен туризъм; туристическа и хотелиерска дейност след издаване на лиценз; туроператорска дейност, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафе и кафе-аперитиви; вериги от фирмени магазини, ателиета и бутици, както и всички други дейности разрешени от закона. Всички дейности, за които е необходимо издаване на разрешение (лиценз), ще бъдат осъществявани след получаването му

гр. Перник, ул. ул. “Граово” 27