Фирма Медико- дентален център – Ларго клиник

Свържи се с фирма Медико- дентален център – Ларго клиник

Специализирана извънболнична медицинска дейност, диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето, специализирана стоматологична помощ, извършване на лабораторни изследвания и медико-диагностична дейност, както и всяка друга дейност за нуждите на осъществяваната от дружеството медицинска дейност и дейности, свързани с обслужване на пациентите, съгласно чл.3, ал.5 от ЗЛЗ.

гр. Варна, ул. бул. Сливница 13

Телефон: +359887594695