Фирма МЕДУОРКС

Свържи се с фирма МЕДУОРКС

Проектиране на продукти от Електрониката. Производство и маркетинг, монтиране на аудио-видео продукти, окабеляване, високочестотни професионални и акустични аудио продукти. Търговия на едро и дребно и маркетинг на електронно оборудване, електронни компоненти, битови уреди, радио продукти, радио телевизия, IT продукти и монтаж, помощ, поддръжка и наем на същите. Проектиране, продажба, монтаж, помощ, поддръжка и наем на системи за безопасност. Дружеството има за обект: ефективността на труда във всеки сектор, в страната и извън нея, като взема, наема офиси за представяне и разпределение на работата. Закупуване, откриване и/или наемане управление на дружества или клонове на дружества. Придобиване на дялово участие в други компании или предприятия, със свързан или допълващ предмет на дейност, както и всяка една друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. бул. “Братя Бъкстон” 55

Телефон: +35924239016