Фирма МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС

Свържи се с фирма МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС

търговия на едро и дребно ,внос, износ, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; строително ремонтни дейности и строителство на жилищни и нежилищни сгради,реклама и рекламодателна дейност предоставяне на консултантски услуги; вътрешно и външнотърговска дейност; представителство; посредничество, както всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон.

гр. София, ул. Христо Ботев 134