Фирма МЕГАНФЛО

Свържи се с фирма МЕГАНФЛО

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

гр. Велико Търново, ул. ул. Г. С. Раковски 29

Телефон: +359878414500