Фирма МЕЙБИИ ОЛД

Свържи се с фирма МЕЙБИИ ОЛД

СДЕЛКИ ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СУРОВИНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СПЕДИТОРСКИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ЛИЗИНГ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И НОУ-ХАУ, КАКТО И РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, СДЕЛКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ И РЕСТОРАНТЬОРСКИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АГЕНТСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ВЕТЕРИНАРНО ДЕЛО, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. Бургас, ул. кв. Сарафово, ул. “Твърдица” 9