Фирма МЕЛИХА ХАЛИЛ – 66

Свържи се с фирма МЕЛИХА ХАЛИЛ – 66

ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Куклен, ул. “Славянска 31