Фирма Мелитус-Д

Свържи се с фирма Мелитус-Д

Търговия с медицински изделия, внос и търговия с лекарствени продукти и медикаменти на едро, с медицинска техника и медицински консумативи, санитарно-хигиенни материали, медицинска козметика (след издаване на съответен лиценз), внос и продажба на помощни средства за инвалиди, туризъм, туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, издателска дейност, онлайн търговия, консултантски, икономически услуги, покупко-продажба на стоки в преработен или обработен вид в страната и чужбина, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност със собствен или нает транспорт, организиране на фестивали, културни събития, обучения и семинари, както и всякакви други услуги и дейности, които не са забранени от закона, след получаване на съответното разрешение или регистрация за дейностите, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим.

гр. София, ул. ул. „Охрид” 15