Фирма МЕРИДИАН-021

Свържи се с фирма МЕРИДИАН-021

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид. продажба на стоки от собствено производство, спедиционни, складови и превозни сделки, хотелиерски и туристически услуги /след получаването на съответен лиценз/, търговия с акцизни стоки вкл. алкохол и цигари /след получаването на лиценз/, ресторантьорство, кафе-аператив. рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, експорт, импорт и реекспорт на стоки, покупки, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по нататъшна експлоатация.
2. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид. продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, маркетинг.

гр. Варна, ул. ул. НИДЕРЛЕ 4