Фирма Мерилин Транс

Свържи се с фирма Мерилин Транс

търговски сделки – превоз на автомобили, внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и зад граница; продажба на стоки от собствено производство; строителни услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и отдаване на вещи и имоти под наем; кетъринг, ресторантьорство и хотелиерство; туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство.