Фирма Меркор

Свържи се с фирма Меркор

Производство, изкупуване, преработка и търговия в страната и чужбина на всички видове промишлени и хранителни стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външна и вътрешна търговие с всички видове стоки и услуги; производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция; услуги със селскостопанска техника; авторемонтна, монтаж, баланс и вулканизация на гуми, бояджийска дейност, покупко-продажба, ремонт и подръжка на МПС, комисионна, спедиционна, складова и други подобни дейности; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и други подобни дейности, разрешени от закона; маркетинг; ресторантьорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба; наемане, пренаеман и отдаване под наем на жилищни и стопански помещения и транспортни средства, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.Дружеството ще извършва и друга дейност, която по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин.

гр. Варна, ул. Искър 12