Фирма МЕРКОСУР ИН ЮРЪП

Свържи се с фирма МЕРКОСУР ИН ЮРЪП

Търговия с хранителни продукти и подправки, търговски консултации, търговско представителство и посредничество, комисионни и посреднически сделки, в България в Европейски съюз и в трети страни, внос, износ и представителство на продукти и услуги, финансови и данъчни консултации, туристическа и туроператорска дейност (след лиценз); импресарска дейност, рекламна, информационна, програмна, лицензионна, лизингова дейност; сделки с интелектуална собственост, всички други разрешени от закона дейности в съответствие с необходимите законови изисквания

гр. Варна, ул. ул. „Неофит Рилски“ 3