Фирма МЕРТ-АЙ-СУ

Свържи се с фирма МЕРТ-АЙ-СУ

Строителство, строително-монтажни работи и строително-ремонтни услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; развлекателни услуги; вътрешна и външна търговия; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; консултантски, туристически и рекламни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти; комисионни сделки; вътрешен и международен туризъм; ресторантьорство, хотелиерство и туроператорска дейност; експлоатация на заведения за обществено хранене, питейни заведения, спортни и атракционни обекти и съоръжения; почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства; транспортни услуги в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт; комисионна, спедиционна и складова дейност; търговско представителство и посредничество, даване под наем на превозни средства, покупко-продажба на моторни превозни средства, машини и друга техника; маркетинг, представителство на физически и юридически лица; производство и покупка на хранителни и нехранителни стоки, машини, автомобили, резервни части, селскостопанска продукция и други стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и дребно; както и всяка позволена от закона дейност, като посочените услуги и дейности ще се извършват в страната и чужбина, както и всяка друга търговска и стопанска дейност, незабранена от закона.

гр. Завет, ул. ул. ГЕО МИЛЕВ 24

Телефон: 0896355755