Фирма Метъл Атак Рекърдс

Свържи се с фирма Метъл Атак Рекърдс

Продажби и дистрибуция на музикални аудио и видео носители, покупко-продажба на стоки, рекламна дейност, посредническа дейност, както и всяка друга дейност, незабранена по закон. Всяка дейност, която изисква регистрация, разрешение или лицензия ще се извършва единствено след тяхното получаване.

с. Мировяне, ул. ул. Козлодуйски бряг 6

Телефон: 0885704319