Фирма МЕТАЛ СКРАП ДУНАВ

Свържи се с фирма МЕТАЛ СКРАП ДУНАВ

Изкупуване, търговия, рециклиране и обработване на всякакъв вид метали черни, цветни, скрап / след получаване на необходимите лицензи и разрешения/, търговия на едро и дребно, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска ценност /вкл. внос и износ/, складова, рекламна, информационна, издателска дейност, спедиторска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Добрич, ул. БУЛ. ТРЕТИ МАРТ 102