Фирма МЕТЕКСО

Свържи се с фирма МЕТЕКСО

Вътрешен и международен товарен автомобилен транспорт, спедиция, говаро разтоварна дейност, търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина с всякакви стоки, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска, стопанска и производствена дейност, незабранена зт законите на Република България