Фирма МГ ТРАНС ВАРНА

Свържи се с фирма МГ ТРАНС ВАРНА

СКЛАДИРАНЕ НА ТОВАРИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ; СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ДЕЙНОСТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ; ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. Варна, ул. ЦАРЕВЕЦ 9