Фирма МГГ 2021

Свържи се с фирма МГГ 2021

ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ / СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С НУЖНИЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ДЕЙНОСТТА/ ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕЛ ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДОПУСТИМИ ЗА ООД ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПО ЗАКОННИЯ РЕД, СЛЕД ПОЛУЧАВАНИ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ, КОГАТО ТАКИВА СА НЕОБХОДИМИ ЗА КОНКРЕТНАТА ДЕЙНОСТ

гр. Севлиево, ул. УЛ. “Св.Св. Кирил и Методий” 12