Фирма МИ и КАЙ

Свържи се с фирма МИ и КАЙ

Извършване на търговски сделки по: хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и туроператорска агентска дейност; покупко-продажба и стопанисване на недвижими имоти; спортни, рекламни, транспортни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; производство и търговия с храни и селскостопанска продукция; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; преводачески и консултантски услуги; технологични проекти; технологично оборудване и обзавеждане на барове, ресторанти и хотели /ново и втора употреба/, съобразено със съвременните евронорми; стратегии и „know-how“ разработки; съдействие за квалифициран персонал за туристическия бизнес; школа за лични, главни готвачи, brand chef и др. актуални надграждащи квалификации; курсове за здравословно хранене; НАССР, СУБХ, ТД – цялостна документация и съдействие; менажиране на туристически обекти търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички видове сделки и дейности, които не са забранени със закон;