Фирма МиА Транслейшънс

Свържи се с фирма МиА Транслейшънс

преводи на официални документи и други книжа от чужди езици и на български език и от български език на чужди езици / преводаческа дейност/, счетоводни услуги, сделки по покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всякакви други услуги и дейности, които не са забранени от закона, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.

гр. София, ул. кв. Борово 221