Фирма МИГЛЕНА ДИМИТРОВА – ЧИСТ ДОМ

Свържи се с фирма МИГЛЕНА ДИМИТРОВА – ЧИСТ ДОМ

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДР.УСЛУГИ; ДЕЙНОСТ НА ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ДЕЙНОСТ НА ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СТОКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

гр. Враца, ул. ул. ЦАР СИМЕОН I 27

Телефон: 0878536400