Фирма МИК АГРО 7

Свържи се с фирма МИК АГРО 7

ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА, РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ В ПРЯСНО И ПРЕРАБОТЕНО СЪСТОЯНИЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТАН ВИД, ПРЕВОДАЧЕСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Русе, ул. Кап.Петко войвода 4