Фирма МИКА ИВЕНТС

Свържи се с фирма МИКА ИВЕНТС

рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; електронна търговия, външнотърговска и външноикономическа дейност; разработка на софтуерни продукти и информационни технико-консултантски услуги; научно- развойна дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; квалификационно и мотивационно обучение, трудово посредничество, комисионни сделки; търговско представителство, посредничество и агентство на чужди и наши физически и юридически лица; хотелиерски, туристически, туристически услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извършване на други дейности и сделки, посочени чл.1 ал.1 от Търговския закон, чието извършване е разрешено от закона.

гр. Дряново, ул. Васил Левски 67

Телефон: **********