Фирма Микс – Анна Златанова

Свържи се с фирма Микс – Анна Златанова

Производство, търговия и транспорт на стоки и услуги, логистика; търговия и транспорт с хранителни стоки, плодове и зеленчуци, ядки, кафе, риба и рибни продукти, в суров вид, замразени или пакетирани; внос, износ и реекспорт на хранителни стоки, дрехи, обувки, покупко-продажби на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и/или в чужбина; търговия на едро и дребно; експорт, импорт и реекспорт; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, транспортни и таксиметрови услуги, рекламни, информационни, издателски, маркетингови, импресарски, печатни, фотографски и други услуги; лизинг; строителство; развойна дейност, биотехнологии; консултации, помощ и отдаване под наем на технологии и/или марки на фирми на вътрешния и международния пазар, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство

гр. Чирпан, ул. Найден Стоянов 38