Фирма МИЛЕНА ИВАНОВА-ФАРМА

Свържи се с фирма МИЛЕНА ИВАНОВА-ФАРМА

Търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, козметични и всякакви други продукти в аптека или дрогерия, внос, износ, реекспорт, търговия на едро, комисионерска, маркетингова, рекламна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов 69