Фирма МИЛЕНИУМ-ДК

Свържи се с фирма МИЛЕНИУМ-ДК

Финансови консултации; комплексно проектиране, строителство, оборудване и обзавеждане на жилищни, промишлени и обществени сгради и съоражения в страната и чужбина; инженерингова дейност; ремонт, реновации и рециклиране на сгради и съоражения; строително предприемачество; художествено пространствено и монументално оформление; бартерни и специални сделки в областта на строителството; производство на строителни материали, полуфабрикати и изделия; подбор и набиране на екипи за работа в чужбина/след получаване на надлежни лицензи/; производство на стоки; вътрешна и външна търговска дейност.