Фирма МИЛЕНИУМ ФД

Свържи се с фирма МИЛЕНИУМ ФД

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление; онлайн търговия; разкриване на собствени търговски обекти; продажба на стоки от собствено производство; рекламна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба; комисионна и посредническа дейност; извършване на спедиторска, транспортна дейност и други дейности не забранени от закона. Дейността ще се осъществява в страната и чужбина.