Фирма МИЛИ АРТ-71

Свържи се с фирма МИЛИ АРТ-71

покупко-продажба на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни; спедицинни; превозни, складови и лицензионни сделки; хотелиерски; туристически ;рекламни; информационни; програмни; импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингова дейност и както и всяка друга дейност разрешена от закона, като при необходимост за упражняване на сьответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения.

гр. Ямбол, ул. ул. Граф Игнатиев 94

Телефон: **********