Фирма МИЛКЕЙ

Свържи се с фирма МИЛКЕЙ

езиково обучение, курсове за езици, преводачески услуги, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; хотелиерски услуги; селски туризъм; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външно и вътрешно-търговска дейност; проектиране и строителство на жилищни и промишлени обекти; отдаване на недвижими имоти под наем; мениджмънт; маркетинг; консултантски услуги;

гр. Варна, ул. ул. Мусала 11