Фирма МИМИ СТРОЙ – 2003

Свържи се с фирма МИМИ СТРОЙ – 2003

Строителство,ремонт на покриви,отстраняване на течове,подмяна на улуци, керемиди и други услуги свързани с ремонтиране на покриви,
хидроизолации,счетововодни услуги,консултантска и търговска дейност, търговия на едро и дребно в страната и чужбина,изграждане,внос,износ, експорт, реекспорт, посредническа, представителска,предприемаческа дейност,агенции в страната и чужбина,оказионни,комисионни и антикварни услуги, бартерни,обменни и компесационни сделки,добив, производство, изкупуване, заготовка, преработка и реализация собствена и чужда селскостопанска и живототинска продукция, транспортна дейност в страната и в чужбина-превоз на пътници и товари със собствен и чужд автотранспорт, вътрешен и международен туризъм, проектиране, изграждане и експлоатация на хотели, ресторанти, сладкарници,кафе-аперативи, барове,атракционни заведения, дискотеки, мотели,игрални/без хазартни/ заведения, спортни обекти, производство и търговия със стоки за широко народно потребление, художествени материали,изделия и артикули,извършване на производство и услуги на населението от всякакъв характер /без забранените от закона/,както и фризьорски услуги и салони за красота.
Дружеството ще извършва дейността си в страната ,чужбина и свободните безмитни зони.