Фирма МИНКОВ КЛИМА

Свържи се с фирма МИНКОВ КЛИМА

покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизингова дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.