Фирма МИРА 2019-ВИЛДАН КАРАСЮЛЕЙМАН

Свържи се с фирма МИРА 2019-ВИЛДАН КАРАСЮЛЕЙМАН

ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСЯКАКВИ СТОКИ И ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ;ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕ-СЛАДКАРНИЦИ; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е ПОДЧИНЕНО НА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, СЪЩАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ

гр. Глоджево, ул. ВЕЛА ПЕЕВА 39