Фирма Мирасол Трейдинг

Свържи се с фирма Мирасол Трейдинг

търговия с хранителни и промишлени стоки, леки автомобили или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; строително- ремонтни услуги; търговия на едро и дребно; производство, изкупуване доставка на всички видове стоки; таксиметрови превози на товари и хора; международен транспорт и спедиционна дейност; търговско агентство, комисионерство, посредничество и представителство на чуждестранни физически и юридически лица на територията на страната и в чужбина; маркетинг, хотилиерство и ресторантьорство; внос и износ; всякакви други неизброени, но незабранени със закон дейности и услуги. дейности, които изискват лицензни или разрешителни, ще бъдат извършвани след получаването на същите

гр. Русе, ул. Богдан войвода 1