Фирма МИРКО 2009

Свържи се с фирма МИРКО 2009

ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, АВТОДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА – ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ДОБИВ, ПРЕРАБОТВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЪРВОДОБИВНА ДЕЙНОСТ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ, ТОВАРНИ И ЛЕКИ, КАКТО И ЧАСТИ ОТ ТЯХ, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КЕТЕРИНГ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – ТУРОПЕРАТОРСТВО И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТСТВО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВНОС ИЛИ ИЗНОС НА СТОКИ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

с. Лехчево, ул. ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 55