Фирма МИШЕВ КОНСУЛТ

Свържи се с фирма МИШЕВ КОНСУЛТ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАСАЕЩИ ТРУДОВО – ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДФЛ, ПОГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАЛРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ 11

Телефон: 0889434572