Фирма Мишка Бейкери

Свържи се с фирма Мишка Бейкери

ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СЛАДКАРСКИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ; ТЪРГОВИЯ СЪС СОБСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА