Фирма Митко Руменов 66

Свържи се с фирма Митко Руменов 66

строителство и извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности, търговия на едро и дребно с всякакви незабранени от закона стоки, суровини и материали, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедициозни и превозни сделки, включително превоз на товари в страната и чужбина и всички други дейности и сделки, незабранени със закон. Дружеството ще извършва дейността си в страната и чужбина, включително в свободните безмитни зони.