Фирма МК АМЮЗМЪНТ

Свържи се с фирма МК АМЮЗМЪНТ

експлоатация ремонт, поддръжка на увеселителни съоръжения и управление на развлекателни паркове и центрове; търговска дейност – внос и износ, на едро и дребно, в страната и чужбина; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба; транспортни сделки в страната и в чужбина; инвестиране, посредническа дейност при покупко-продажба и наемане на недвижими имоти; проектиране, проучване, инженеринг, консултантски услуги; туризъм, хотелиерство, и ресторантьорство и туроператорска дейност /след лиценз/; строителна и строително-монтажна и ремонтна дейност в страната и чужбина; комисионна, информационна дейност и предоставяне на услуги на физически и юридически лица в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост и маркетинг, включително с техническо оборудване и ноу-хау; търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и чужбина.

гр. Варна, ул. “Юрий Венелин” 1